Girişimcilik Sertifika Programları
Girişimcilik sertifika programları her yaştaki öğrencileri girişimlerinde veya dahil olmak istedikleri girişim takımlarında veya kurumlardaki ürün takımlarında alabilecekleri temel roller Yazılımcı (Hacker – ürünü yazılım haline getiren), Tasarımcı (Hipster – Ürünü müşteriye en iyi deneyim şeklinde paketleyen) ve Dümenci (Hustler – Girişimin ve ürünün gerçek kuzeyini bulmak için geminin dümenini yöneten) etrafında şekillendirilmiştir.
 
Dümenciler (Hustler) için Uzmanlaşma Programları:
- Tasarım Sprinti
- İş Modeli Geliştirme
- İşletme Yönetiminin Temelleri
- Girişimcilik (Yukarıdaki 3 programın tamamı)
- Ürün Yönetimine Giriş
- Ürün Yönetiminde Uzmanlaşma
- Büyüme Pazarlaması
- Girişimciler için Tasarım
- Web Arayüz Geliştirme

Yazılımcılar (Hacker) için Uzmanlaşma Programları:
- Web Arayüz Geliştirme
- Python'a Giriş

Tasarımcılar (Hipster) için Uzmanlaşma Programları:
- Kullanıcı Deneyimi Tasarımı
- Görsel Tasarım
- Web Arayüz Geliştirme

Aşağıda uzmanlaşma programlarımızla ilgili kısa tanıtımları bulabilirsiniz.
 
TASARIM SPRİNTİ
Tasarımcı Düşünce artık günlük hayatımızın her alanında kendine yer buluyor. Programımız Google Ventures'ın yatırım yaptığı girişimlere uyguladığı 5 günlük Design Sprint sürecinin haftada bir günden 5 haftada tamamlanan versiyonu. Tasarım Sprint’lerinin ilk günü fikir/girişimin içinde olduğu durumun teşhisi ile başlıyor. İkinci gün tedavi (alternatif çözümler) üzerine beyin fırtınası gerçekleştiriliyor. Üçüncü gün alternatifler arasından seçimin yapılıyor ve çözüm eskizinin çıkarılıyor. Dördüncü gün çözümü müşteriye anlatıp görüşlerini alabileceğimiz prototipi yapıyor ve son gün müşterilerle test ediyoruz.
Süre: 5 Hafta, Cuma 13:30 - 21:30
- 1 Aralık 2017 – 5 Ocak 2018
Eğitmen: Mustafa Dalcı

İŞ MODELİ GELİŞTİRME
Bu programda nasıl para kazacaksın sorusuna  herkesin anlayacağı, tutarlı cevap vermenin formülünü öğreneceğiz. Farklı girişimcilik tiplerini, nasıl para kazandıklarını kuruculardan dinleyecek güçlü zayıf yönlerini beraber analiz ederek iş modelleme becerimizi geliştireceğiz. Kalan derslerde problem-çözüm etrafında karlı bir iş modeli kurmaya odaklı Müşteri Geliştirme ve Yalın Girişim Yaklaşımlarını öğrenecek,  elde edeceğimizin formülünü tanımlayacak ve ilk satış/gelir/gider tahminlerimizi modelleyeceğiz.
Süre: 4 Hafta, Cumartesi 09:00 - 17:00
- 2 - 23 Aralık 2017
Eğitmen: Murat Tortopoğlu
 
İŞLETME YÖNETİMİNİN TEMELLERİ
Bu programımızda her alandaki girişimin kurucusunun işini yönetirken sahip olması gereken temel işletme yönetim becerilerini ele aldık. Strateji Geliştirme, Muhasebenin Temelleri, Proje Finansmanı, Yatırım ve İş Hukuku gibi temel dersleri bu program alıyor olacaksınız. Bunlara ek olarak geleneksel işletme/girişimcilik okullarından farklı olarak Operasyon Yönetimi dersinde farklı alandan girişimlerin kurucuları derslerimize konuk olacak ve işlerini nasıl yürüttüklerini paylaşacaklar, Yeni Teknolojiler dersinde önümüzdeki 10 yılı etkileyecek teknolojileri olabildiğince kurucular tarafından tanıyacak, Dijital Satış Yönetimi dersinde ise dijitalleşen dünyada müşterilere erişim ve satış yönetiminin nasıl yapıldığını öğreneceksiniz.
Süre: 8 Hafta, Cuma 19:00 - 21:30, Cumartesi  09:00 - 17:00,
- 5 Ocak 2018 – 31 Mart 2018
Eğitmen: MEF Üniversitesi Akademisyenleri ve misafir eğitmenler
 
SERMAYE YATIRIMINA ERİŞİM
Özellikle hızla büyüyen teknoloji girişimlerinin ihtiyaç duydukları girişim sermayesi kaynaklarının ve hibe desteklerinin neler olduğu bu bölümde tanıtılacak. Farklı aşamadaki girişim sermayesi kaynaklarının iş modellerinin anlaşılması ile bu kaynaklara erişimin nasıl daha etkin yapılacağı aktarılacaktır. Girişim sermayesine erişimde kurucuların hazırlaması gereken dokümanlar ve yönetmesi gereken yatırımcı ilişkileri yatırımcılar ve girişim sermayesi desteğine erişmiş girişimciler tarafından paylaşılacaktır.
Süre: 2 Hafta, Cuma 19:00 - 21:30, Cumartesi  09:00 - 17:00
- 6 – 14 Nisan 2018
Eğitmen: Dilek Dayınlarlı, Murat Tortopoğlu
 
ÜRÜN YÖNETİMİ – Başlangıç Seviyesi
Girişimlerin en temel başarı ölçütü olan Ürün-Pazar Uyumunda kurucunun yönetimine müdahale edebileceği en temel şey olan ürün girişimin neredeyse her şeyidir. Bu bölümde ürün yönetimi için gerekli becerileri geliştirebilirsiniz.
Süre: 2 Hafta, Cumartesi ve Pazar 09:00 - 17:00
- 21 – 29 Nisan 2018
Eğitmen: Aykut Bal
 
ÜRÜN YÖNETİMİ – Uzman Seviyesi
Ürün yönetiminde uzmanlaşma, ürünün geliştirilmesi için teknik ve yöntemlerin bilinmesinin ötesinde, insan ve müşteri deneyimi yönetiminden geçmektedir. Ürünleri takımların ürettiğini düşünürseniz ürün yönetiminde uzmanlaşma da takım yönetiminde uzmanlaşmayı gerektirir. Başlangıç seviyesini de içeren bu bölümde ürün yönetiminde uzmanlaşma için gerekli becerileri edinebilirsiniz. Uzman seviyesinin başlangıç seviyesine göre farkı, Tasarım Sprinti programı, İşletme Yönetiminin Temelleri Programında Takım Kurma ve Motivasyon dersi ve 2 günlük uzmanlık dersleridir.
Süre: 11 Hafta, Cuma 13:30 / 19:00 – 21:30, Cumartesi ve Pazar 
- 09:00 - 17:00, 5 Aralık 2017 – 6 Mayıs 2018
Eğitmen: Aykut Bal, Doç. Dr. Gamze Arman, Mustafa Dalcı
 
BÜYÜME PAZARLAMASI
Y-Combinator kurucusu Paul Graham’a göre girişimin tanımı ‘Büyümek’tir. Girişiminizi büyütürken nasıl strateji geliştireceğiniz ve kullanacağınız temel yöntemlerdeki becerilerinizi bu bölümde edinebilirsiniz. Programa kendi girişimi için katılmayan öğrenciler için proje yapabilecekleri girişimler eşleştirilecektir. Program sonunda çalıştığınız girişim için, girişimin aşamasına göre büyüme pazarlaması projesi geliştirmenizi ve sunmanızı bekliyor olacağız.
Süre: 5 Hafta, Cuma 19:00  21:30, Cumartesi 09:00 - 17:00,
- 6/7, 13/14 Ocak 2018 ve 2/3, 9/10, 16 Şubat 
- 20 Nisan 2018 – 11 Mayıs 2018
Eğitmen: Muhammet Tüfekyapan
 
GİRİŞİMCİLER İÇİN TASARIM
Bu programda müşteri deneyiminin önemini, nasıl tasarlandığı ve tasarımcılarla nasıl çalışacağınızı öğreneceksiniz. Ürün/Girişiminiz için fikrinizi hızlıca müşteriye sunulabilmek, uzman bir tasarımcıyla/geliştiriciyle talepleriniz üzerinde sağlıklı bir iletişim kurabilmek için gereken becerileri geliştireceksiniz. Öğrenciler etkileşim tasarımı yapacakları proje ile programı tamamlıyor olacaklar.
Süre: 7 Hafta, Salı/Perşembe  19:00  21:30, Cumartesi 09:00 - 17:00
- 17 Nisan 2018 - , 26 Mayıs 2018
Eğitmen: UserSpots Çalışanları
 
KULLANICI DENEYİMİ TASARIMI
En iyi ürünün değil, müşterinin hayatına en kolay adapte olan ürünün pazarda kalıcı olacağını, bunun da müşteriye sunacağınız deneyimde geçtiğini düşünürseniz bu programın önemini çok kolay anlayabilirsiniz. Programda müşteri deneyiminin nasıl tasarlanacağını öğreneceksiniz. Programa katılan öğrenciler etkileşim tasarımı ve deneyim tasarımını yaptıkları iki proje sunumu ile programı tamamlıyor olacaklar.
Süre: 7 Hafta, Salı/Perşembe  19:00  21:30, Cumartesi 09:00 - 17:00
- 17 Nisan 2018 - , 26 Mayıs 2018
Eğitmen: UserSpots Çalışanları
 
GÖRSEL TASARIM
Binlerse satır kod yazılmış ürünlerinizi kullanıp kullanmama kararını müşterileri saniyeler içinde karar veriyor. Benzer şekilde ürününüzü kullandığı mecralarda yaşattığınız deneyim kötü ise aynı hızda ürününüzü kullanmayı bırakıveriyor. Bu hızda çalışan müşteriyi ikna etmenin, müşteride duygusal bağ kurmanın en etkili ve olmazsa olmaz bileşeni müşteriye sunduğunuz görsel tasarım. Bu programda ürünlerin iş hedeflerini tutturmasını sağlayacak görsel tasarımların nasıl yapıldığını öğreneceksiniz.
Süre: 7 Hafta, Salı/Perşembe  19:00  21:30, Cumartesi 09:00 - 17:00
- 29 Mayıs 2018 - , 7 Temmuz 2018
Eğitmen: UserSpots Çalışanları
 
WEB ARAYÜZ GELİŞTİRME
Kurucu veya ürün yöneticisi olarak kararlarınızı veri ile vermek istiyorsunuz ama geliştirme ekibinizin yokluğu/doluluğu nedeniyle hareket edemiyorsunuz. Bu programda bu konularda sizi özgürleştirecek yetenekleri edineceksiniz. Karşılama sayfasını (‘landing page’) hazır araçlar yerine Bootstrap kullanarak hazırlamayı, A/B testleri için sayfalardaki değişiklikleri yapabilme (HTML, CSS) yanında JavaScript ile basit uygulama geliştirerek kodlamanın temellerini öğreneceksiniz. Dersler bitiminde öğrenciler basit bir uygulama geliştirerek programdan mezun olacaklar.
Süre: 4 Hafta, Cumartesi ve Pazar 09:00 - 17:00
- 6/7, 13/14 Ocak 2018 ve 2/3, 9/10, 16 Şubat
- 20 Nisan 2018 – 11 Mayıs 2018
Eğitmen: Uğur Özyılmazel
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x