Talk@MEF

Alanlarında çok tanınan önemli isimler Talk@MEF seminerlerimize konuşmacı olarak davet edilecektir.